star icon

آیکون star را ویرایش کنید و آن را با فرمت PNG دانلود کنید تا از آن برای برنامه ها، وب سایت ها و دیگر پروژه ها استفاده کنید.


تنظیمات پس زمینه
تنظیمات آیکون
تنظیمات سایه
تنظیمات حاشیه

آیکون های بیشتر

در اینجا چند آیکون دیگر برای شما آماده شده است